raadhuisstraat 25
   3603 av maarssen
   tel 0346 561426

Leishmaniasis bij de hond wordt veroorzaakt door een parasiet, de Leishmania infantum. Deze parasiet kan van hond op hond worden overgebracht door de zandvlieg, die vaak niet herkend wordt en wordt aangezien voor een mug. De ziekte is een belangrijke zoönose, dat wil zeggen dat een geïnfecteerde zandvlieg de ziekte ook kan overbrengen op de mens. De ziekte leishmaniasis leidt bij de hond niet altijd tot symptomen. Als de hond wel ziek wordt, kunnen de symptomen erg uiteenlopen. Zo kan er bijvoorbeeld koorts ontstaan, kaalheid (met name rond de ogen), gewichtsverlies, huidproblemen en nagelproblemen. Ook inwendige organen kunnen met de parasiet besmet worden wat kan leiden tot bloedarmoede, gewrichtsproblemen en zelfs nierfalen. De parasiet is erg moeilijk te bestrijden, waardoor behandeling vaak levenslang is. In Europa alleen al zijn ongeveer 2,5 miljoen honden besmet met deze parasiet.

Klik hier voor de informatiefolder over Leishmania en het nieuwe vaccin

CaniLeish is een vaccin voor de actieve immunisatie van Leishmania-negatieve honden vanaf een leeftijd van 6 maanden. Het is dan ook van groot belang dat honden die al eens in endemisch gebied  (waar de ziekte voorkomt) geweest zijn, getest worden op het voorkomen van de ziekte canine leishmaniasis. Door het vaccin wordt het risico op het ontwikkelen van een actieve infectie en  klinische ziekte na contact met Leishmania infantum gereduceerd.

De eerste vaccinatie kan worden toegediend op een leeftijd van zes maanden of ouder. De tweede en derde vaccinatie worden toegediend met elke keer een interval van drie weken. Vanaf 4 weken na de laatste vaccinatie is de hond beschermd. Vervolgens kan volstaan worden met één hervaccinatie per jaar.

Overigens is het raadzaam de vaccinatie te combineren met een preventieve behandeling tegen de overbrenger van canine leishmaniasis, de zandvlieg, omdat het vaccin niet kan voorkomen dat de hond door de zandvlieg gestoken wordt. Daarnaast is het belangrijk de hond(en) voorafgaand aan de vaccinatie te ontwormen.

Informatieve filmpjes: